Doktor – så fungerar läkarvården

Här i Sverige har vi en väldigt bra skyddsnät när vi blir sjuka. Du behöver högst betala 1 100 kronor per år för läkarvård. I Sverige finns även vårdvalet som innebär att du har själv rätt att välja var du ska få vård. Förutom det finns vårdgarantin som innebär att du har rätt att få vård inom ett visst antal dagar.


Doctor

Landstingen

Det finns 20 stycken olika landsting i Sverige. Det är just landstinget som organiserar vården men ansvaret för Sveriges sjukvård är fördelat mellan stat, landsting och kommun.

Vårdvalet

Alla svenska medborgare får välja till vilken vårdinrättning man vill gå till, privat som offentlig. Detta kallas för vårdvalsystem.

Vårdgaranti

I Sverige finns det en så kallad vårdgaranti som innebär att du har rätt till vård inom en viss tid.

För patienter som fått cancer får du i landstingets regi rätt till cancervård. Cancervården kräver många olika specialister eftersom att cancer kan sätta sig var som helst i kroppen.

Palliativ vård

I Sverige finns dessutom speciell vård för människor som är i livets slutskede. Denna typ av vård sköts ofta på kommunal nivå och kallas för palliativ vård.

Patientavgifter

Vård i Sverige är gratis upp till den dag du fyller 18 år. Därefter kostar det att gå till läkare, vårdcentral, specialist, akuten och så vidare.

Detta gäller främst den offentliga vården. På vissa privata sjukhus och mottagningar kan du behöva betala hela kostnaden själv, exempelvis för plastikkirurgi om den inte är medicinskt motiverad. Läs mer om plastikkirurgi här…

Priser per besök:

Vårdcentralen: 150-250 kronor

Gynekolog: 200-350 kronor

Specialistläkare: 150-350 kronor

Besök på akuten: 220-380 kronor

Gynekologisk hälsokontroll: Upp till 200 kronor

Landstinget kan i vissa fall ta ut avgifter för transport till sjukhuset till exempel vid helikopterfärd.

Källa prislista: 1177.se

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet fungerar på det sätt att du har ett stämpelkort som får en stämpel varje gång du betalar för sjukvård.

När du har betalt 1100 kronor på ett år blir sjukvården gratis i ett år från och med den första stämpeln. Det gäller dock att själv komma ihåg att visa upp sitt högkostnadskort när man är på besöken.

Olika instanser för olika besvär

Om dina besvär inte kräver direkt vård ska du vända dig till din vårdcentral. Där kan en husläkare/allmänläkare göra en bedömning och om det behövs skickar hen dig vidare med en remiss.

Vårdcentralen är bara öppen på vardagar. Behöver du vård under helgen kan du vända dig till en jourmottagning eller vänta till måndag.

Har du akuta besvär kan du antingen besöka en akutmottagning som har öppet alla dagar. Har du livshotande besvär ska du ringa 112.

Om du inte vet hur grova dina besvär är och vart du ska vända dig kan du alltid kontakta sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 eller 08-320 100 så hjälper de dig.